3. Limfjordsforbindelse

  - nej til motorvej via Egholm

 


Links-liste
Vejdirektoratets sider med bl.a. VVM-rapporten fra 2011 og høringsnotatet vedrørende de 1511 indsigelser:
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/limfjorden/Dokumenter/Sider/default.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/limfjorden/Sider/default.aspx


Anlægsbudget for de tre løsninger i VVM redegørelsen, lidt mere detaljeret end VVM  - klik her


Modstandersider mod den vestlige løsning:

www.DenBedsteVej.dk - adskillige artilkler om sagen, links, alternative trafikløsninger, indsigelser m.m.

En forkortet version af Anders Westeds PowerPoint benyttet ved mit foretræde for transportudvalget efterår 2012: www.kortlink.dk/dtv2 

Kritik af beregningen af samfundsmæssig værdi i VVM-undersøgelsen www.docs.denbedstevej.dk/3Limfjord_OnskeOm8Justeringer.pdf


3-tals løsningen: Et alternativ, der kan spare staten for flere mia. kr. plus bevare naturområderne: www.trafikaltfolkeparti.dk/3

Jens Toft-Nielsen m.fl. version af trafikforslaget Den Bedste Vej: www.landcad.dk/DenBedsteVej (13 MB) 

Et centralt forslag fra SF:
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/TRU/bilag/173/1338500/index.htm?/samling/20131/almdel/TRU/bilag/173/1338500/index.htm

Borgerbevægelsen mod en motorvej over Limfjorden mellem Nrsb og Aalborg V:  www.nejtilmotorvej.dk  -  ditto på Facebook   

Anders Westeds indsigelse mod VVM: www.DenBedsteVej.dk/Anders

Indsigelser fra bl.a. NOAH, 85 medarbejdere ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet, Trafikforsker Anker Lohmann-Hansen m.fl. - se links i linien øverst på www.DenBedsteVej.dk

Egholms Venner
s hjemmeside klik her! (oplever du problemer med dette link, skriv til Webmaster)

Facebookgruppen Bevar Egholm som Ø  

Facebookgruppen Bevar Egholm   

Trafikalt folkepartis hjemmeside - parti, der stillede op til kommunalvalget 2013, hvor punkt 1 på partiprogrammet var at modarbejde
en motorvej via Egholm: www.trafikaltfolkeparti.dk

Læserbreve bragt i Nordjyske og henvendelser til transportministeren m.fl. fra Anders Wested fra og med 2013: www.3limfjordsforbindelse.tjeklige.dk/index.html

Webkameraer der viser belastningen, samt film optaget i myldretiderne: www.webkameraer.tjeklige.dk


- - -

Tilhængersider for den vestlige løsning:

Hjemmeside for TILHÆNGERE
af en Egholm-motorvej, delvis finansieret af regionen: www.3limfjordsforbindelse.nu

Facebookgruppen 3. Limfjordsforbindelse - TAK

- - - -

Politikernes holdning - alle kandidater blev spurgt inden byrådsvalget 2009 - Klik her

Referat af snakker med de nye nodjyske folketingspolitikere 2/10-2011 - klik her

Læs artikel om sagen i Nordjyske Stiftstidendes artikel fra 19/6-2011 Forsideartikel 

Fotos
fra nogle områder, der risikerer at blive berørt af en vestlig motorvej - Klik herKom med på mail-listen for modstandere af vestmotorvejen - jo flere på listen, jo mere kan vi !     

Send selv en kort mail rundt til alle på listen   (f.eks. kan du annoncere, at du har skrevet et større indlæg i blog-forum'et, se næste punkt)


Webmaster